ابجکت (وسایل ورزشی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

دانلود- ابجکت (وسایل ورزشی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت های وسایل ورزشی در نرم افزار رویت میباشد که شامل وسایل باشگاه بدنسازی - بیلیارد و... و همچنین شامل زمین ورزش والیبال - فوتبال و... میباشد

ابجکت (وسایل ورزشی) نرم افزار معماری Revit

ابجکت وسایل ورزشی

ابجکت رویت