ابجکت (وسایل تزئینی 2) در نرم افزار معماری Revit Architecture

دانلود- ابجکت (وسایل تزئینی 2) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابچکت وسایل تزئینی اعم از وسایل دکوری - ساعت - چوب لباسی و ... در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (وسایل تزئینی ) نرم افزار معماری Revit

ابجکت وسایل تزئینی

ابجکت رویت