ابجکت (قایق) در نرم افزار معماری Revit Architecture

دانلود- ابجکت (قایق) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت قایق در نرم افزار رویت میباشد که در مدل های مختلف و اندازه های مختلف میباشد اعم از موتوری - پارویی و...

ابجکت (قایق) در نرم افزار معماری Revit

ابجکت قایق

ابجکت رویت