ابجکت (شومینه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

دانلود- ابجکت (شومینه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت شومینه در نرم افزار رویت میباشد که شامل انواع مختلف شومینه و در اندازه های مختلف

ابجکت (شومینه) در نرم افزار معماری Revit

ابجکت شومینه

ابجکت رویت