ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture

دانلود- ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت انسان در نرم افزار رویت میباشد که مدل های مختلف اعم از ایستاده - نشسته - جمعی و...

ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت انسان در نرم افزار رویت

ابجکت انسان

revit