پلان اتوکد فاضلاب و آب رسانی سوله اداری (فاز2)

دانلود- پلان اتوکد فاضلاب و آب رسانی سوله اداری (فاز2)

این محصول پلان آبرسانی و فاضلاب یک سوله اداری می باشد

در این محصول که در دو فایل اتوکد ارائه شده است بخش های آبرسانی و فاضلاب ارائه شده است. هم چنین این سوله اداری داراقسمت های مختلف از سرویس و آبدارخانه گرفته تا مدیریت و ... است و پلان ها به صورت همکف طبقه اول و پلان بام ارائه شده است.

این محصول که پروژه ای واقعی می باشد برای دوستان دانشجو رشته های عمران و مهندسین عمران میتواند مفید واقع شود

پروژه اتوکد

پروژه ابرسانی

پروژه فاضلاب

پروژه سوله اداری

پروژه عمران

مهندسی عمران

اتوکد

نقشه کشی

پلان سوله ادای

پلان آبرسانی

پلان فاضلاب